Tôm Đất Là Tôm Gì?

tom-dat-quy-nhon-khoquet.vn
Tôm đất là loại tôm nước ngọt, sống ở sông để phân biệt với các loại tôm biển. Về màu sắc, tôm đất sông có màu hồng, vỏ mỏng hơn so với tôm biển có màu nâu sẫm và vỏ dày. Để phân biệt tôm đất (sông) với tôm...
Read More: Tôm Đất Là Tôm Gì?